• open panel
  • Decrease
  • Increase

FTTH Training

Our training is primarily directed towards customers in the Swedish FTTH-market, and for that reason this page is in Swedish.

Denna halvdagskurs riktar sig till fastighetsskötare och husvärdar för flerfamiljshus där det redan finns eller snart ska installeras fiberaccess till hyresgästerna. Efter avslutad kurs skall deltagarna ha en god bild av hur fibernätet fungerar rent praktiskt, och också kunna hjälpa hyresgästerna med enklare problem. Erfarenhetsmässigt är de flesta problem av en enkel natur, men kan vara nog så besvärliga för hyresgästerna. Om husvärden kan ge en första hjälp så är mycket vunnet för alla inblandade parter!

Kursens mål:
– Ge kunskaper för en inkoppling i lägenheten för data, tele och TV.
– Grundläggande felsökning vad gäller kablar och ansluten utrustning.
– Konfigurering av ansluten utrustning (datorer, telefoner, TV) ingår inte.

Målgrupp
– Husvärdar

Förkunskaper
– Inga särskilda annat än egen vana från användning av Internet.

Kursens längd
– 3-4 timmar

Lokal
– Hos kund eller hos oss i Nacka

Kursinnehåll
– Översiktligt tjänster på Internet: webben, e-post, telefoni och TV. Orientering om kommunikationsoperatörens roll och ISP:n.
– Internet: protokoll och nät (ISO nivå 3)
– Ethernet: protokoll och nät (ISO nivå 2):
– Fysiska nät: kopparnät och fibernät (ISO nivå 1)
– Korrekt inkoppling av utrustning hemma: fiberkonverterare, switch, router mm.

Om kursledaren
Dan Sahlin har arbetat med att utveckla ny teknik för Internet för kabel-tv, ADSL och fiber sedan 1998. Han har också arbetat praktiskt med att i bostadsrättföreningar upphandla Internetaccess, såväl som att sälja Internetaccess till fastighetsägare.

Kontakt
Kontakta oss för mer information och offert.

Denna endagarskurs riktar sig till fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar som planerar att skaffa Internetaccess till fastigheten. Betoningen är på praktiska aspekter kring upphandling, installation, tjänster mm. Men kursen tar också upp grundläggande begrepp inom Internet-teknik, och förutsätter inga tekniska förkunskaper.

Kursens mål
Målsättningen är deltagarna efter kursen skall kunna ställa relevanta krav på operatörer och installatörer, samt undgå fallgropar.

Målgrupp
Fastighetsägare

Förkunskaper
– Inga särskilda annat än egen vana från användning av Internet.

Kursens längd
– 1 dag

Lokal
– Hos kund eller hos oss i Nacka

Ur kursinnehålle
Internetteknik: switchar, routrar, brandväggar mm.
Accessteknik: trådlös, ADSL, fiber, koppar.
Tjänster: surfning, e-post, TV, telefoni mm.
Kvalitetsmått på Internetanslutningar.
Tekniker för snygg eller osynlig kabeldragning i fastigheter.
Tekniker för hemmanät och brandväggar.
Aktörer: Internetoperatörer, installatörer, kommunikationsoperatörer.
Checklista inför upphandling.
Ekonomi.
Ansvar och lagstiftning.
Ytterligare nytta med Internet för styrelsen och föreningen.

Om kursledaren
Dan Sahlin har arbetat med att utveckla ny teknik för Internet för kabel-tv, ADSL och fiber sedan 1998. Han har också arbetat praktiskt med att i bostadsrättföreningar upphandla Internetaccess, såväl som att sälja Internetaccess till fastighetsägare.

Kontakt
Kontakta oss för mer information och offert.

© 2014 Raycore
Powered By DynamiX